red stitch icon 122 facebookred stitch icon 122 twitter birdred stitch icon 122 you tube

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Почистване на всякакви повърхности чрез Пясъкоструене.
Пясъкоструйната обработка е начин за почистване на повърхността под въздействието на пясък или друг абразив като средство, който се изпуска чрез въздух под високо налягане върху детайла за почистване. Използват се различни видове абразивни средства в зависимост от материала който ще се третира. Пясъкоструйната технология се използва освен за почистване на метални повърхности също така и за отстраняване на лакове, бои от дърво.При дървените датайли може да се получи много приятен и афтентичен ефект – състаряване на детайла. Прилага се още за почистване на пластмасови предмети, както и при отстраняване на отлагания върху бетон, почистване на фасади на сгради и в много други отрасли.

ПОЗВЪНЕТЕ